• Storm proof tot 100 km/u door uniek aerodynamisch design
 • 100% Dutch Design: 8 internationale design awards
 • Eyesavers: unieke oogbeschermers voor jouw ogen en die van je medereizigers
 • Gepatenteerde asymmetrische vorm geeft je een perfect zicht

senz° privacyverklaring

Wij willen dat u vertrouwd bent met de wijze waarop wij Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken. Senz° umbrellas - 4Allweather Umbrellas B.V.- hierna senz°, gevestigd aan Kroonstraat 9 4879 AV Etten-Leur Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Senz°
Kroonstraat 9
4879 AV Etten-Leur
Nederland
+31 76 504 1360

De functionaris gegevensbescherming van senz° is te bereiken via privacy@senz-umbrellas.com.

1 persoonsgegevens die wij verwerken

Senz° verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Aanspreektitel
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Account gegevens (je wachtwoord wordt altijd versleuteld (encrypted) opgeslagen, waardoor deze voor een ieder onleesbaar is)
 • Vragen/opmerkingen
 • Artikelgegevens
 • Aankoopdatum
 • Jouw senz° dealer
Wanneer je een bestelling plaatst via onze webwinkel, dan worden jouw klantgegevens bewaart binnen de order welke je plaatst. Klantgegevens binnen een order worden minimaal 8 jaar bewaard. Je bepaalt zelf, tijdens het orderproces, of je een account aan wilt maken van uw gegevens.

2 met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Senz° vindt het belangrijk dat je onze diensten goed kunt gebruiken en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van informatie
 • Verzenden aangekochte artikelen
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • Registreren van je aangekocht product voor extra jaar garantie

3 Gevoelige informatie

We verzamelen geen, en vragen dat u ons geen gevoelige persoonlijke gegevens toestuurt. (zoals persoonlijke gegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische en gevoelige gegevens onthullen of genetische kenmerken, criminele achtergronden, gezondheidsgegevens of gegevens over iemands seksleven of seksuele geaardheid prijsgeven)

4 hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Senz° bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categoriëen:

 • Contact forumlieren
 • Product registratie
 • Bestellingen
Bewaartermijn 6 maanden
Bewaartermijn 5 jaar
Bewaartermijn 8 jaar
Algemene informatie
Garantie
Adminstratieve verplichting verkopen

5 delen van persoonsgegevens met derden

Senz° zal jouw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in jouw eigen - gekozen - belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door uw passief of actief verstrekte gegevens.

6 cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Senz° gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7 gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Senz° en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@senz-umbrellas.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
Senz° wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8 hoe wij persoonsgegevens beveiligen

enz° neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@senz-umbrellas.com.
Wij maken gebruik van systemen en/of diensten van externe leveranciers voor webhosting en opslag van gegevens in database omgevingen. Deze diensten vinden plaats op serverparken in Nederland. Het is mogelijk dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Met die partners maken we altijd goede afspraken zodat uw gegevens veilig zijn.
Betaal eenvoudig en veilig met